الهیات فمینیست به مثابه تفسیر هرمنوتیکی کتاب مقدس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حکمت متعالیه دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری دین پژوهی دانشگاه ادیان و مذاهب قم

3 عضو هیات علمی گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه اصفهان

چکیده

رویکرد کتاب مقدس و عمل‏کرد کلیسا در طول تاریخ مسیحیت، همواره دو عامل اساسی در شکل‌گیری و رشد الهیات فمینیستی بوده است. الهیات فمینیستی منبع نیرومند و سرشار از انگیزه‌ای است که در صدد است بر تمامی انواع «متون مقدس» ادیان، نگاهی دوباره بیندازد و این کار را بر مبنای اسناد و مدارک کتاب مقدس آغاز می‌کند؛ به عبارتی کتاب مقدس که پشتوانه نظری وضعیت کنونی زنان محسوب می‌شود، در الهیات مسیحی مورد تفسیر هرمنوتیکی قرار می‌گیرد که اولین بار با انتشار کتاب انجیل زنان نخستین گام‌های مطالعات انجیلی در این راه برداشته شد. در ادامه تفسیر انجیلی فمینیستی اساس فکر خود را به نحو خودآگاهانه‌ای بر تجربه ظلم به زن مبتنی می‌سازد و به سوی قرائت‌ها و پاسخ‌های مختلفی جهت تفسیر مجدد کتاب مقدس پیش می‌رود. در این پژوهش با روش توصیفی- تحیلی تحولات مطالعات انجیلی، عوامل مؤثر در روند شکل‌گیری الهیات فمینیست، به همراه ذکر بخش‌هایی از کتاب مقدس که برای الهیات فمینیستی ظرفیت تفسیر هرمنوتیکی را دارد، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feminist Theology as the Hermeneutical Interpretation of the Holy Book

نویسندگان [English]

  • Mohammad-Javād Zorriyih 1
  • Zahrā Abyār 2
  • Seyyed Mahdi Imāmi Jom'ih 3
1
2
3
چکیده [English]

The two main factors which affected the creation and development of Feminist theology are the approach of the Holy Book and the function of the Church. Feminist theology is a powerful and a full-motivated movement which aims to revise all kinds of "Holy texts" and started this duty based on the sources of the Holy Book; in other words the Holy book, which is the theoretical backup of the present condition of women, is hermeneutically interpreted. The first steps to the Biblical studies for this purpose was taken by the publication of Women's Bible. The feminist interpretation of the Bible is cautiously based on the oppression women experienced and moves toward different readings and responses to interpret the Holy bible once again. In this research, using a descriptive-analytic method, we have investigated and criticized the changes of Biblical studies, and the effective factors in the formation of feminist theology, and will notice some parts of the Holy text which may be hermeneutically interpreted for the feminist theology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theology
  • feminist
  • Woman
  • Hermeneutical interpretation
  • The Holy book