دوره و شماره: دوره 21، شماره 82، اسفند 1395، صفحه 1-190 
الهیات فمینیست به مثابه تفسیر هرمنوتیکی کتاب مقدس

صفحه 103-126

محمد جواد ذریه؛ زهرا آبیار؛ سید مهدی امامی جمعه


مناسبات فقه و اخلاق

صفحه 127-141

محمد عالم‌زاده نوری


حضرت آدم «ع» و گناه در مرتبه عشق

صفحه 170-190

زهرا توکلی؛ مجید صادقی حسن آبادی