ضرورت اسلامی‌سازی علوم انسانی از منظر قرآن در دیدگاه علامه طباطبایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی

چکیده

اسلامیسازی علوم انسانی، نیازمند تغییرهای اساسی در زیرساخت‌های علمی و فرهنگی کشور و مؤسسات آموزشی در راستای تمدن‌سازی نوین دینی بر پایه آموزه‌های ناب وحیانی است؛ فرایند عمیق وگسترده‌ای که با هزینه‌های بسیار همراه است؛ ازاینرو برای تبدیل علوم انسانی سکولار به علوم انسانی اسلامی، افزون بر اثبات نواقص آنچه موجود است، باید قوت و برتری آنچه باید جایگزین گردد به حد ضرورت رسیده باشد تا بتواند توجیه‌گر هزینه‌ها گردد؛ به‏خصوص اگر نظرها گوناگون و مخالفت‌ها فراوان باشد؛ پس لازم است ضرورت آن با تکیه بر قوی‌ترین منبع اسلامی، یعنی قرآن کریم و مستند به استوارترین برداشت‌ها از آن اثبات شود. از منظر طرفداران اسلامی‏سازی علوم انسانی و اندیشمندانی مانند علامه طباطبایی، آیات قرآنی و مبانی مسلم دینی ظرفیت این امر را داراست؛ بنابراین ضرورت دارد علومی همانند اقتصاد، تربیت، سیاست و مدیریت با آموزه‏های وحیانی تهذیب، تکمیل یا از اساس بر پایه آموزه‌های دینی و تجارب بشری تأسیس شوند؛ اسلامی‏کردن علوم انسانی گرچه به‏طور مستقیم در قرآن کریم و آثار علامه طباطبایی طرح نشده است، با بررسی لوازم مؤلفه‌هایی چون جامعیت، جاودانگی، کمال دین، تعریف دین، اهداف دین و موارد دیگر، می‌توان این ضرورت را از برداشت‌های قرآنی علامه کشف نمود و این نوشته دنبال همین هدف است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Necessity of Islamization of Humanities from Qur'an's View in the Perspective of Allāmih Tabātabāī

نویسنده [English]

  • Mohammad-Alī Asadīnasab
چکیده [English]

The [process of] Islamization of humanities needs basic changes in the scientific and cultural substructures of the country of Iran and its educational organizations to create a modern religious civilization based on the teachings of revelation. This expansive and deep process will have many costs as well. Thus for the change of secular humanities to Islamic humanities it is necessary to prove the flaws of what is present and the strength and eminence of what is to be substituted to justify the costs; especially if there are different ideas and many oppositions. Therefore its necessity must be proved based on the most strong Islamic sources, i.e. the Holy Quran, and the most invincible interpretation [of Qur'an]. Qur'an's verses and some definite religious bases are capable of proving it, according to the idea of the defenders of Islamization of humanities and scholars such as Allāmih Tabātabāī, therefore it is necessary to refine, complete or reform sciences such as economy, education, politics and management based on religious teachings and human's experiences. Although Islamization of humanities is not directly mentioned in the Holy Qur'an and the writings of Allāmih Tabātabāī, but this necessity is discovered in Allāmih's interpretation of the Holy Qur'an by investigating the requirements of the following factors: comprehensiveness, eternity, religion's perfection, definition of religion, the goals of religion and some other factors. This writing will follow this purpose.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qur'an
  • Religion
  • Science
  • Humanities
  • Comprehensiveness
  • Purposes