فلسفه مضاف از دید علامه جعفری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی

چکیده

در مقاله پیش رو با روش استنباطی و اجتهادی تلاش ‌شده است با تحلیل منظومه فکری علامه جعفری در حوزه فلسفه‌های مضاف، به‏ویژه فلسفه علم، به برداشتی از ماهیت فلسفه ‌مضاف از دید وی دست یافته شود. یافته‌های مقاله را می‌توان به ‌این ‌صورت خلاصه کرد: الف) برخی از مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده فلسفه ‌مضاف روئوس ثمانیه علوم است که در آثار پیشینیان وجود دارد؛ ب) بن‌مایه‌های فلسفه ‌مضاف در اندیشه حکیمان پیشین وجود دارد؛ ج) فلسفه ‌مضاف دانشی ناظر است که اصول و مبانی ثابت و متافیزیکی علوم را به جهت پایداری علم و با هدف عالی حیات انسانی بیان می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mozaf Philosophies in the View of Allameh Ja'fari

نویسنده [English]

  • a gh
0
چکیده [English]

I have tried to achieve a perception of the essence of philosophy(of) from the perspective of Allameh Ja'fari by analyzing his conceptual system in mozaf philosophy fields especially the philosophy of science, using a deductive and Ijtihadi method. The findings of this research may be summarized as follows:
a.   Some of the parameters which form  mozaf philosophy are the eight basis of each science [called 'ro'us thamanieh'];
b.   The roots of mozaf philosophies may be found in the thoughts of previous theologians;
c.   Mozaf philosophy oversees other sciences and explains its constant and metaphysical basis and principles for the stability of the science with the purpose of a great life for human being

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allameh Ja'fari
  • Mozaf philosophy
  • philosophy of science
  • philosophy
1. ابن‌سینا؛ الشفاء (الالهیات)؛ قم: کتابخانه آیت الله نجفی مرعشى، 1404ق (ب).
2. ـــــ؛ الشفاء (المنطق)؛ قم: کتابخانه آیت‌الله نجفی‌مرعشى، 1404ق (الف).
3. جعفری، محمدتقی؛ ارتباط انسان و جهان؛ تهران: دارالکتب اسلامیه، 1337.
4. ـــــ؛ تحقیقی در فلسفه علم؛ چ1، تهران: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف، 1372.
5. ـــــ؛ ترجمه و شرح نهج‌البلاغه؛ تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1361 (ب).
6. ـــــ؛ حیات معقول؛ چ2، تهران: بنیاد انتقال به تعلیم و تربیت اسلامی، تهران: 1361 (الف).
7. ـــــ؛ شناخت انسان در تصعید حیات تکاملی؛ تهران: بنیاد انتقال به تعلیم و تربیت اسلامی، 1362.
8. ـــــ؛ فلسفه دین؛ چ4، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1387.
9. ـــــ؛ فلسفه زیبایی و هنر از دیدگاه اسلام؛ چ3، تهران: وزارت ارشاد، 1375.
10. رشاد، علی‌اکبر؛ «اندر تعریف فلسفه‌های مضاف»؛ وبگاه رسمی علی‌اکبر رشاد، 21/2/93.
11. صدرالدین شیرازی، محمد (ملاصدرا)؛ الحکمه المتعالیه فى الاسفار العقلیه الاربعه؛ چ3، بیروت: دار احیاء التراث، 1981م.
12. نصری، عبدالله؛ تکاپوگر اندیشه‌ها؛ چ4، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1387.
13. وایتهد، آلفرد؛ سرگذشت اندیشه‌ها؛ ترجمه عبدالرحیم آیتی؛ چ2، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1376.