وجود نامحدود خدا بر مبنای قاعده بسیط الحقیقه (چالش‌ها و پاسخ‌ها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 (نویسنده مسئول) دانش ‏آموخته سطح 4 حوزه علمیه قم، دانشجوی دکتری فلسفه اسلامی. r.s.jelveh@chmail.ir

2 استاد گروه فلسفه دانشگاه باقرالعلوم ع. mm.gorjian@yahoo.com

چکیده

نامتناهی‏ بودن خداوند از جمله مباحث مهم در علوم مختلف اسلامی، به‏ ویژه در حکمت متعالیه است. براهین متعددی برای اثبات آن اقامه شده که بسیط الحقیقه از اهم این برهان‌هاست. با عنایت به تفاسیر مختلف از نامتناهی‏ بودن حق تعالی و تأکید این نوشته بر عدم تناهی وجودی و سلب هرگونه حد و محدودیتی اعم از حدّ ماهوی، حدّ وجودی و حدّ عدمی، پرسش جدی که ذهن انسان را به خویش جلب می‏کند، آن است که چگونه می ‏توان از راه برهان بسیط الحقیقه نامتناهی ‏بودن خداوند را ثابت و از اشکالات و چالش ‏های پیش روی این برهان پاسخ شایسته ارائه نمود.
ازآنجاکه وجود حقیقتی واحد و فارد است، قاعده بسیط الحقیقه در چنین ساحتی اقتضا می‏کند که وجود حق تعالی تمام هستی را فرا گرفته، متن واقع را به نحو تمام و کمال پر نماید وگرنه از معنای بساطت به‏ دور خواهد بود. دراین ‏میان ضمن تقریر قاعده بسیط الحقیقه و تفسیرهای مختلف از آن و اثبات مقدمات لازم جهت اجرای این قاعده در موضوع مورد ادعا برهان به‏ خوبی مطرح و شبهات مطرح ‏شده در این ساحت به دقت بررسی و پاسخ مناسب داده می‏شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

God's Infinite Existence Based on the Rule of "Basit-ol-Haqiqah" Challenges and Answers

نویسندگان [English]

  • roohollah souri 1
  • Mohammad mahdi Gorjian 2
1 ....1- همکار پژوهشی در پژوهشکده علوم وحیانی معارج (اسراء)، گروه فلسفه اسلامی. 2- مدرس حوزه و دانشگاه
2 استاد گروه فلسفه دانشگاه باقرالعلوم ع. mm.gorjian@yahoo.com
چکیده [English]

God's infinite existence is one of the important discussions in different Islamic sciences especially in the transcendental wisdom. Various reasons are presented for this discussion; one of the most important ones is the "basit-ol-haqiqah" proof.
Noticing the different interpretations of God's infinity and the stress of this writing on existential infinity and the denial of any kind of limitation [for God] including essential limit, existential limit and non-existential limit, a significant question which comes to mind is as follows: how does the "basit-ol-haqiqah" demonstration prove God's infinity and how can we answer its challenges and problems.
Since existence is a unique reality, the rule of "basit-ol-haqiqah" necessitates, in this field, that God's existence has pervaded all the being and has completely and perfectly filled the reality; otherwise it will be far from simplicity.
Explaining the rule of "basit-ol-haqiqah" and presenting its different interpretations and proving the necessary introductions needed for applying this rule to the claimed subject, I will properly pose the proof and will exactly investigate the questions posed in this regard and will present a good answer.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: the Almighty God
  • God's infinite existence
  • the rule of "basit-ol-haqiqah"
  • the simplicity of existence
  • the combination of existence and non-existence
  • existential infinity