دوره و شماره: دوره 22، شماره 85، آبان 1396، صفحه 1-277 
بررسی مقایسه‌ای دیدگاه ملاصدرا و جان هیک در باب کیفیت بدن اخروی

صفحه 1-30

محمدرضا اسدی؛ حمیدرضا اسکندری دامنه؛ مژگان پورویسی؛ طاهره کردی