نقش خدا در تاریخ از منظر قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دانشگاه معارف اسلامی

چکیده

موضوع نقش ‏آفرینان در تاریخ، از گذشته ذهن اندیشمندان را به خود مشغول کرده است. کدام اراده ‏ها در به‎وجودآوردن حوادث و وقایع مأثرند؟ آیا جهان بر اساس برنامه‌ای ازپیش‏ تعیین‌شده از سوی خدا، به جلو می‌رود و انسان در تحولات آن تأثیری ندارد یا جز انسان کسی در تاریخ نقش‏ آفرینی نمی ‏کند یا... طیفی از دیدگاه‏ ها از قبول مطلق تا انکار مطلق «نقش خدا در تاریخ» قابل ردیابی است. این نوشتار در پی آن است که نقش خداوند در تاریخ از منظر قرآن را حتی‏ الامکان در چارچوب حوادث و وقایع تاریخی بدر و اُحد تبیین نماید. قرآن برای خداوند در تاریخ نقش‌های مختلفی قایل است؛ ولی نقش او به‌گونه‏ ای انحصاری نیست. او- تبارک و تعالی- نقش‏ های مختلفی مانند اطلاعی، مستقل و در پس افعال و اراده بشری (منفعل) را عهده‌دار است. این پژوهش حسب مورد از روش های توصیفی- تحلیلی و تفسیری استفاده می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of God in History from the Perspective of the Holy Qur'an

نویسنده [English]

  • mohammad hosain daneshkia
Qom- University of Islamic Science-Department of History of Islamic Culture and civilization.Assistant Professor
چکیده [English]

The subject of historic figures has occupied the minds of scholars from the past; which wills are effective on the formation of events? Does the world progress according to God's predetermined schedule and human being has no impression on its changes or no one but human plays the role throughout the history? A wide range of views on the "role of God in history" may be identified: from absolute acceptance to absolute denial. I will try to explain the role of God in history from the perspective of the Holy Qur'an in this article, focusing on the historical events of Badr and Ohod as much as possible. Qur'an presents different roles for God throughout history but His role is somehow non-exclusive. He is in charge of different roles such as informative, independent and the roles through human's acts and will (inactive). This research will use descriptive-analytic and interpretive methods depending on the case.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: God'd role
  • God in history
  • informative role
  • independent role
  • inactive role
  • Qur'an