بررسی مقایسه‌ای دیدگاه ملاصدرا و جان هیک در باب کیفیت بدن اخروی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی. asadi@atu.ac.ir

2 دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی. hamid.eskandari65@gmail.com

3 دانش‏ آموخته کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی. pourveisimojgan@yahoo.com

4 دانش‏ آموخته کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی. kordyardakany@yahoo.com

چکیده

ملاصدرا بر اساس اصولی ازجمله اصل جسمانیةالحدوث و روحانیةالبقاء، حرکت جوهری و سیر نفس بین عوالم سه‌گانه و اثبات تجرّد قوه خیال، ضرورت وجود بدن اخروی و نحوه‌ پیدایش آن و همچنین کیفیت آن را بیان می‌کند. طبق دیدگاه او بدن اخروی بدنی مثالی است که عینیت آن با بدن دنیوی بر اساس ملاک این‌همانی شخصی روشن می‌گردد. در این دیدگاه بدن مثالی بدنی جسمانی با ماده متفاوت و متناسب با عالم خیال است که با فاعلیت نفس خلق می‌شود. جان هیک نیز با اعتقاد به بازآفرینی انسان به عنوان واحد جسمی- روانی توسط قدرت پروردگار و ارائه نظریه بدل، وجود بدن اخروی را اثبات و آن را بدلی مشابه بدن دنیوی با ماده‌ متفاوت، اما غیرروحانی معرفی می‌کند. او ملاک این‌همانی شخصی را حافظه می‌داند و به همین سبب بدن اخروی را بدنی جدید و غیر از بدن دنیوی تلقی می‌کند. در مقام مقایسه، دو دیدگاه دارای نقاط اشتراک و افتراقی هستند که بر اساس آنها می‌توان دیدگاه جان هیک از فیلسوفان سنت دینی مسیحی را به دیدگاه صدرالمتألهین، بزرگ‌ترین فیلسوف اسلامی، نزدیک دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on Molla Sadra and John Hick's Views on the Quality of the Otherworldly Body

نویسندگان [English]

 • mohammad a 1
 • h e 2
 • m p 3
 • t k 4
1 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی asadi@atu.ac.ir
2 دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی. hamid.eskandari65@gmail.com
3 دانش‏ آموخته کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی pourveisimojgan@yahoo.com
4 دانش‏ آموخته کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی kordyardakany@yahoo.com
چکیده [English]

Molla Sadra explains the necessity of existence of the otherworldly body and the process of its formation and also its quality based on some principles including: the rule of "corporeal origination and spiritual continuance" (jismaniah al-Huduth va ruhaniyah al-baqa'), motion in the category of substance and the course of soul in the three worlds and proving the immateriality of the faculty of imagination. He believes the otherworldly body is an ideal body and is identical with this world's body because of [having the same] personal identity. Ideal body, according to this view, is a corporeal body with a different material and correspondent with the world of imagination which is created by activity of the soul. Believing the recreation of human as a corporeal-mental unit by the power of God and presenting the theory of substitution, John Hick proves the existence the otherworldly body and introduces it as a similar substitute for the worldly body with a different non-spiritual material. He believes the criterion of personal identity [between the two bodies] is memory and for this reason he considers the otherworldly body is a new body and different from this world's body. Comparing the two views, they have some common and different points which show that the perspective of John Hick, the Christian religious tradition philosopher, is close to the view of Molla Sadra who is the greatest Islamic philosopher.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Molla Sadra
 • corporeal origination and spiritual continuance
 • ideal body
 • identicalness of the bodies of this world and the hereafter
 • Hick
 • personal identity
 • substitution
 • corporeal-mental unit