تحلیل و نقد مبنای انسان‌شناختی تاریخ‌مندی قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

نظریه تاریخ ‏مندی قرآن مدت ‏هاست بحث گرم مجامع علمی است. مراد قایلان این است که عناصر تاریخی مختلفی در شکل‏ گیری قرآن دخیل‏ اند که موجب می‏شود اساس قرآن تاریخ ‏مند متولد شود. منظور از تاریخ‏ مندی در این نظریه آن است که قرآن زاییده شرایط تاریخی، زمانی- مکانی و فرهنگی و انسانی عصر نزول است و با رفتن آن شرایط، آن بخش تأثیرپذیر قرآن از آن شرایط هم به امور تاریخی می‏ پیوندد و کارایی خود را در زمان‏ های دیگر از دست می‏دهد. قایلان به این نظریه مبانی مختلفی برای خود دارند که نویسنده در جای خود آنها را نقد کرده است. مقاله حاضر ضمن تبیین و تحلیل مبنای انسان‏ شناختی تاریخ‏ مندی قرآن به نقد این مبنا، هم از نگاه درون‏ دینی و هم از نگاه برون‏ دینی پرداخته است. به اعتقاد نویسنده تمام شناخت و معرفت پیامبر، به‏ خصوص در حوزه دین و اخذ و ابلاغ وحی و هدایت انسان‏ها فراتاریخ و فارغ از تأثر از شرایط تاریخی است و قرآن از این حیث هرگز از یک کتاب آسمانی الهی به یک کتاب بشری خطاپذیر تنزل نخواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis and Criticism of the Anthropological Basis of [the Theory of] Historicity of the Holy Qur'an

نویسنده [English]

  • mohammad a
.
چکیده [English]

The theory of historicity of the Holy Qur'an is much discussed in scientific assemblies. The ones who believe in this theory say many historical parameters have been involved in the formation of Qur'an which makes the base of Qur'an historic. The meaning of historicity in this theory is: Qur'an is the result of historical, temporal-topical, cultural and human conditions of the time of its descent, and with the disappearance of those conditions, the part of the Qur'an which was affected from that specific condition will become historical and will give up its competence at other times. The followers of this theory have different bases which I have criticized in its place. Explaining and analyzing the anthropological base of the theory of historicity of the Holy Qur'an, I have also criticized this base, with both intra-religious and extra-religious perspectives, in this article. I believe all knowledge and cognition of the Holy Prophet PBUH is trans-historical and is free of being affected by historical situation, especially in the case of religion and in [the process of] receiving the revelation and conveying it to the others and human's guidance. The Holy Qur'an can never be declined from a Divine book to a human fallible book. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Bases
  • Anthropology
  • Historicity
  • Qur'an
  • Tending to nature