چرا نگاه نتیجه‌گرایانه به فعل مستلزم سلب عنوان اخلاقی از آن نخواهد شد؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مبانی نظری اسلام دانشگاه تهران

2 n

چکیده

نوشتار حاضر مسئله غایتمندی و نتیجه‏ گرایی اخلاقی را می‌کاود. به نظر برخی متفکران، این نگاه مستلزم سلب عنوان اخلاقی از فعل شده است و لذا معتقدند در صورتی فعل، عنوان اخلاقی پیدا می‏کند که فارغ از نتیجه و غایت آن صرفاً به عنوان یک وظیفه انجام شود. اما به نظر نگارنده، نگاه نتیجه‏ گرایانه به انجام فعل اخلاقی، مستلزم سلب عنوان اخلاقی از آن نخواهد شد و از طرفی مشوق و محرّک انجام فعل اخلاقی می­شود. در نگاه اسلامی وجود چنین مشوق‏ هایی نه تنها منعی ندارد، بلکه مورد تأکید و سفارش هم می‏باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Why Having a Conclusion Oriented View to Action does not Necessitate the Negation of Its Ethical Title?

نویسندگان [English]

  • ali asgari yazdi 1
  • Ali Ghanbarian 2
1 دانشیار گروه مبانی نظری اسلام دانشگاه تهران
2
چکیده [English]

The present writing researches ethical finality. Some scholars believe this view necessitates the negation of the ethical title of the action and thus believe an act is ethical when it is merely done as a duty, regardless of its conclusion and goal. But I believe having a conclusion oriented view to the performance of an ethical action does not necessitate the negation of its ethical title and on the other hand, it is an encouragement and motivation for the performance of the ethical action. Not only these encouragements, according to the Islamic view, has no obligation, it is rather emphasized and recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Religion
  • Ethics
  • Religious ethics
  • goal
  • Finality and conclusion oriented
  • Utilitarianism