کارکرد اقتصادی دین اسلام (توزیع ثروت و درآمد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه قم دانشیار گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه قم

چکیده

یکی از مباحث محوری در مکاتب و نظام‏های اقتصادی، نحوه توزیع درآمد و ثروت در بین افراد می‌باشد. این مسئله معمولاً با عدالت گره خورده است و به‎رغم اینکه معیارهای توزیع عادلانه در مکاتب متفاوت است، اغلب سعی کرده‏اند معیارهایی که برای توزیع منابع معرفی کرده‏اند، عادلانه بدانند. گرچه نظام سوسیالیست برابری در توزیع و نظام سرمایه‌داری توزیع بازار را عادلانه دانسته است، نظام اقتصادی اسلام، با به‏رسمیت‏شناختن تفاوت‏های ذاتی ناشی از استعدادها و موقعیت‌های جغرافیایی افراد و نیز تأیید سهم بیشتر بر اساس تلاش بیشتر، حداقل‌هایی را برای همه در نظر گرفته است که تأمین‏کننده زندگی آنها در حد وسط جامعه باشد. این سیاست‏ها در سه حوزه توزیع اولیه، توزیع بعد از تولید و توزیع مجدد سامان داده شده است. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع استنباط، معیارهای توزیع در این سه محور از نگاه اسلام دنبال خواهد شد. یافته‌های تحقیق نشان‏دهنده این است که توزیع درآمد و ثروت در نظام اقتصادی اسلام در سه حوزه توزیع قبل از تولید، توزیع بعد از تولید و توزبع مجدد بر اساس معیار کار و تلاش از یک سو و نیاز از سوی دیگر خواهد بود و تأمین‌کننده عدالت در نظام می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Economical Function of the Religion of Islam (the distribution of wealth and income)

نویسنده [English]

  • saeed farahanifard
Qom University Departman of Economics and Management
چکیده [English]

One of the main discussions in the economical systems and schools is the way to distribute wealth and income among individuals. This subject is usually tied up with justice and although the criterion for just distribution is different in different schools, but they usually have tried to consider their criterion for the distribution of the resources to be fair. Although the socialistic system considers equal distribution fair and capitalism considers market's distribution fair, Islam's economic system –making people's essential differences customary because of their [different] talents and geographical positions and approving higher share for the one who makes more effort – gives a minimum portion to every individual to provide them an average life.  These strategies are managed in three fields: initial distribution, distribution after production, and secondary distribution. Using the sources of deduction and applying an analytic-descriptive method of research, the criterion for the distribution in the above three fields from Islam's point of view is explained in this article. Researches show that the distribution of income and wealth in Islam's economic system is in the three fields of distribution before production, distribution after production, and another distribution on the basis of work and attempt on the one hand and need on the other hand, and will be a righteous system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Initial distribution
  • Distribution after production
  • Secondary distribution
  • Fair distribution
  • Need
  • Work