مقام خلافت از دید ملاصدرا و عزیزالدین نسفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مقام خلافت یکی از مقامات انسان کامل است. باری ‎تعالی از بین تمام موجودات تنها انسان را بدین مقام منصوب نمود؛ اما آیا در دستیابی بدین مقام تمام انسان‎ها یکسان‎اند؟ چه تفاوتی بین خلافت حقیقی و اعتباری و خلافت کبری و صغری وجود دارد؟ در اینجا به بیان دیدگاه‎های صدرا به عنوان یک فیلسوف و نسفی به عنوان یک عارف می‏پردازیم. در این مقاله بر آن‏ایم که با روش تطبیقی به این پرسش بپردازیم که آیا نظریات صدرا و نسفی درباره مقام خلافت با یکدیگر هماهنگ است یا بین دو دیدگاه تفاوت وجود دارد؟ هرچند در بادی امر چنین می‏نماید نظریات این دو با یکدیگر هماهنگ است؛ اما با دقت در عبارات بدین نکته رهنمون می‏شویم که بین دو دیدگاه تفاوت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Status of Caliphate from the Perspective of Molla-Sadra and Aziz-o-Din Nasafi

نویسندگان [English]

  • a h
  • s h
چکیده [English]

The status of caliphate (viceroy) is one of the positions which belong to a complete person. Among all creatures, God has chosen human being for this status. But are all humans equal in the achievement of this position? What are the differences between real and conventional and minor and major caliphate? I will explain Molla-Sadra's view as a philosopher and Nasafi's view as a mystic. Using a comparative method in this article, I will try to answer this question: are the theories of Molla-Sadra and Nasafi on Caliphate in accordance with each other or they have differences? Although it seems, at the beginning, that their theories are in accordance, but speculating on their words makes it clear that their views are different.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Sadra
  • Nasafi
  • Caliphate
  • Trust
  • Blessing
  • Reason