نقد نظریه فخر رازی در مورد ماهیت‏ داشتن واجب‏ الوجود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فلسفه دانشگاه یاسوج

2 استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه شاهد

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد دین شناسی دانشگاه سمنان

چکیده

از دیدگاه فخر رازی مسئله ماهیت‏داشتن خداوند مبتنی بر بحث اشتراک لفظی یا معنوی وجود است. بر این اساس او دیدگاه اشعری در مورد تفاوت ماهوی و وجودی واجب و ممکن را با براهین اشتراک معنوی وجود ابطال می‏کند؛ چراکه این دیدگاه مبتنی بر اشتراک لفظی وجود است. انتقادات فخر رازی به برهان ماهیت‏نداشتن خداوند و استدلال‏های او در اثبات ماهیت‏داشتن واجب‎الوجود، ناشی از مغالطه میان احکام ماهیت با وجود، ذهن با خارج، سرایت‏دادن حکم مفهوم به مصداق و غفلت از تمایز تشکیکی میان مراتب وجودی است. بدین لحاظ نظریه فخر رازی در این زمینه گرفتار مغالطات متعددی می‏باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Criticism of the Theory of Fakhr Razi on the Quiddity of the Necessary Existence

نویسندگان [English]

  • a h 1
  • m s 2
  • h h 3
1 استادیار گروه فلسفه دانشگاه یاسوج
2 استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه شاهد
3 دانش آموخته کارشناسی ارشد دین شناسی دانشگاه سمنان
چکیده [English]

Fakhr Razi believes the discusison of God's quiddity is based on the discussion on whether existence is univocal or equivocal. On this base, he invalidates the Ash'arite's view on the essential and existential differences of the necessary and possible beings by proving univocality; because this theory is based on the equivocality of being. Fakhr Razi's criticisms of the reason which proves God has no quiddity and also his reasoning on the quiddity of God has the fallacies of rules of quiddity and existence, inside the mind and outside the mind, transferring the rule of concept to its referent, and neglecting the graded difference between the degrees of being. Therefore Fakhr Razi's theory in this field has various fallacies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Fakhr Razi
  • Necessary existence
  • essence
  • Possible existence