توحید به عنوان گوهر اعتقادات، اصلی‌ترین مؤلفه دینداری در اندیشه استاد مطهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه صداوسیما

2 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم بهزیستی تهران

3 دانشجوی دکتری مدرسی مبانی نظری دانشگاه باقرالعلوم ع

چکیده

در باب حقیقت و گوهر دینداری شیوه‌های مختلفی اتخاذ شده است. برخی، صرفِ دلِ پاک را- هرچند بدون عمل نیک- برای دیندارشدن انسان کافی دانسته‌اند. برخی تکیه افراطی بر عقل انسانی کرده، گوهر وجود انسان را در تعقل او دانسته‏اند‌ و عده‌ای با تأکید بر راه دل و تزکیه آن، عقل و ادراک را کمتر بها داده‌اند. برخی نیز تجربه دینی افراد را گوهر دینداری دانسته‌اند. این نوشتار با نگاهی به این نظریات با تأکید بر اسلام‎شناسی استاد مطهری درنهایت «توحید» را به عنوان گوهر همه اعتقادات معرفی می‌کند، تا جایی که حتی دو مرحله بعدی که اخلاق و احکام هستند نیز وامدار این اعتقاد کلیدی و اساسی خواهند بود. در اندیشه اسلام ریشه همه ملکات و فضایل اخلاقی، خدا‌خواهی و موحدبودن است و فقه و رفتار فقهی، سلوک در راهی است که خداوند متعال به ما نشان داده است و هدف از آن، بنده محض خداشدن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Monotheism as the Essence of [Islam's] Beliefs, the Main Parameter of Religiousness According to the view of Professor Motahhari

نویسندگان [English]

  • k a 1
  • m a 2
  • n j 3
2 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم بهزیستی تهران
3 دانشجوی دکتری مدرسی مبانی نظری دانشگاه باقرالعلوم
چکیده [English]

There are various ideas on the essence of religiousness. Some believe having a mere pure heart – even without having good practice - is enough for being religious. Some immoderately emphasize on human's reason and say the essence of human's existence is his rationality and some others stress on inner methods and the refinement of soul and have given less value to reason and understanding. Some others believe religious experience is the essence of religiousness. Viewing these theories and emphasizing on professor Motahhari's perception of Islam, monotheism is introduced as the essence of all [Islam's] beliefs in this article; even the two next steps – which are ethics and religious commands – are greatly connected with this main belief. The origin of all moral habits and virtues is being monotheistic; and jurisprudence and its practice is a path that God has shown us which its purpose is to become a mere servant of God.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Religiousness
  • monotheism
  • Religious experience
  • The martyred Motahhari