ماهیت «سیاست ‏اسلامی» در قرآن از منظر علامه طباطبایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

رویکرد سیاسی علامه طباطبایی در تفسیر المیزان به دلیل جایگاه جامعیت این تفسیر و نیز مفسر آن به عنوان یک مفسر بزرگ قرآن کریم، از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. علامه پس از تبیین ارتباط میان دین با سیاست و تقسیم‎بندی سیاست به دو گونه سیاست الهی و طاغوتی، بر جایگاه برتر سیاست اسلامی تأکید کرده، آن را دارای اصول و ویژگی‌های خاصی می‌داند که به‎طورمشخص از سیاست غیراسلامی متمایز می‌گردد. در این جستار ماهیت، ابعاد و اصول سیاست اسلامی در تفسیر المیزان را بررسی خواهیم کرد. مقاله حاضر می‌کوشد در این بررسی گامی در جهت افزایش تولیداتی در عرصه سیاسی مبتنی بر سیاست اسلامی و احیای سبک زندگی اسلامی بردارد. این مقاله با روش اسنادی و نوعی تحلیل محتوای کیفی در تفسیر المیزان به تحلیل، تبیین و تفسیر ماهیت سیاست اسلامی خواهد پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Essence of "Islamic Politics" in the Holy Qur'an from the Perspective of Allameh Tabataba'i

نویسنده [English]

  • mohammad malekzadeh
چکیده [English]

The political approach of Allameh Tabataba'i in his book 'Tafsir Al-Mizan' has a special significance because of the comprehensiveness of this interpretation and the [significance of] its interpreter who is a great interpreter of the Holy Qur'an. After explaining the relation between religion and politics and dividing politics into two part – the Divine and tyrannical politics – Allameh stresses on the higher status of Islamic politics and believes it has special principles and characteristics which distinguishes it from non-Islamic politics. I will study the essence, different aspects, and principles of Islamic politics according to 'Tafsir Al-Mizan' in this article. In this study I will try to take a step toward increasing the productions in the field of politics, based on Islamic politics and revival of the Islamic form of life. This article will analyze, explain and interpret the essence of Islamic politics using a documentary method and a kind of qualitative analysis of the content of 'Tafsir Al-Mizan'.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: 'Tafsir Al-Mizan'
  • Islamic politics
  • Allameh Tabataba'i
  • The essence of politics