واکاوی برهان خفای الهی از چشم‌انداز فلسفۀ اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی جامعه المصطفی العالمیه ص

2 عضو هیأت علمی جامعه المصطفی و رئیس پژوهشکده علوم اسلامی

چکیده

برهان یا شبهۀ «خفای الهی» از شبهات بسیار مهم در حوزۀ خداباوری در عصر کنونی است. این شبهه که از سوی شلنبرگ، فیلسوف دین معاصر مطرح شده، بیش از دو دهه است که در غرب، در کانون توجه فیلسوفان دین قرار دارد. بر پایۀ این شبهه، با پذیرش خفای الهی، شواهد کافی دال بر وجود خداوند در اختیار نیست و ازاین­رو خداوند وجود ندارد. غربی­ها اهتمام فراوانی به این شبهه نشان داده­اند؛ اما در جهان اسلام کمتر به آن توجه شده است. ما در این نوشتار می‌کوشیم با بهره‌گیری از روش پژوهشی توصیفی - تحلیلی، ضمن تبیین مسئله، بر اساس آخرین تقریر ارائه‌شده، آن را از منظر فلسفۀ اسلامی- کاری که تا کنون انجام نشده- نقادی کنیم. بررسی و تحلیل پیش رو نشان خواهد داد که برداشت کفر و شرک از خفای الهی درست نیست و نقدهای چندی بر آن وارد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation on the 'Divine Concealment' Proof from the Perspective of Islamic Philosophy

نویسندگان [English]

  • Sayyid Abdurrauf Afzali 1
  • Izzualdin Rezanejad 2
1 هیأت علمی جامعه المصطفی العالمیه ص
2 ص
چکیده [English]

One of the most important allegations of believing in God in the present century is the proof or allegation of the 'Divine concealment'. This allegation is posed by Schellenberg, a contemporary philosopher of religion, and has been greatly noticed for more than two decades in the West by philosophers of religion. Accepting God's concealment, there is not enough evidence to prove God's existence therefore God does not exist. Western scholars consider this proof important but it is less noticed in the world of Islam. I will try to explain and criticize the latest version of this proof from the perspective of Islamic philosophy (which is not yet done), using a descriptive-analytic method of research. This investigation and analysis will show that it is not correct to conclude paganism and polytheism from the Divine concealment and is variously criticized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: The Divine concealment
  • Believing in God
  • Love
  • non-purposeful disbelieving
  • Schellenberg