تحدی قرآن: نقد و بررسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استاد گروه قرآن و حدیث دانشگاه مازندران

چکیده

با اینکه «تحدی» قرآن کریم با معاندان خویش، از جمله مطالب مسلّم در مبحث اعجاز این کتاب الهی است، مشاهده می‌شود که برخی نویسندگان بر خلاف این دیدگاه سیر کرده و باور کرده‌اند که اساساً قرآن تحدّی نفرموده است، بلکه استدلال آورده و بیّنه و برهان ارائه کرده است. در این نوشتار با رویکرد تحلیلی - انتقادی، به نقد و بررسی دلایل مقالۀ «تحدی در محک عقل و نقل و نقد سیر نزولی آیات موسوم به آن» که منکر وقوع تحدی دربارۀ قرآن مجید است، پرداخته شده و بر این حقیقت تأکید می‌شود که قرآن کریم - به عنوان معجزة جاوید الهی - با منکران الهی و فوق ‌بشری‌بودن خود مبارزه‌طلبی و اصطلاحاً «تحدی» کرده است؛ چنان‌که رسم متعارف و رایج میان اعراب عصر نزول در شعر و شاعری نیز همین بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qur'an's 'Tahaddi' (Advance of Challenge): a Criticism and Investigation

نویسندگان [English]

  • mehdi musavi 1
  • s r 2
1 studen
2 استاد گروه قرآن و حدیث دانشگاه مازندران
چکیده [English]

Although Qur'an's advance of challenge (tahaddi) with its opponents is one of the definite discussions of the miracle of the Holy Qur'an, some authors have pretended the opposite and have said the Holy Qur'an has no advance of challenge; it has rather presented some reasoning, proof and demonstration. I will investigate and criticize the reasons presented in the article "Tahaddi in the criterion of reason and narration and criticism of the decreasing course of its verses", which has denied the occurrence of Qur'an's advance of challenge, and will emphasize on the fact that the Holy Qur'an – as a Divine and eternal miracle – has called the ones who deny its Divinity and being super-human to challenge or terminologically, has called for tahaddi which has been the common custom of the Arabs in poetry at the time of Qur'an's descent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: The Holy Qur'an
  • The miracle of Qur'an
  • Advance of challenge (Tahaddi)
  • Verses of tahaddi