بررسی تطبیقی برخی از ابعاد عشق الاهی از دیدگاه مولوی و آگوستین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه هنردانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی(نویسنده مسئول).

چکیده

در این نوشتار با هدف بررسی تطبیقی عشق الاهی در عرفان مولوی و آگوستین پس از بررسی مقایسه‏ای آرای آنها با روش توصیفی و کتابخانه‏ای در یافتیم که هسته اصلی افکار هر دو، مسئله عشق الاهی است و مشترکات بسیاری در نگاشته‏های آن دو در مسئله عشق الاهی وجود دارد. هر دو عشق را علت آفرینش و فراگیر در تمام هستی دانسته، آغاز آن را از سوی خداوند می‏دانند؛ همچنان‏که رسیدن به آرامش، شادی و لذت حقیقی را در پرتو عشق الاهی می‏دانند؛ اما در پیوند میان عشق الاهی و علاقه به دیگران مخصوصاً همسر اختلافاتی میان آن دو دیده می‏شود؛ آگوستین همسر خود را به خاطر عشق الاهی رها ساخته؛ اما مولوی علاقه زن و شوهر به یکدیگر را از الطاف الاهی می‏داند. این اختلاف ناشی از مبانی پذیرفته‏شده توسط آنها یعنی جایگاه ازدواج و میل جنسی در اسلام و مسیحیت است؛ زیرا در اسلام ازدواج امری ذاتاَ مقدس است؛ اما در مسیحیت شری ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Some Aspects of the Divine Love from the Perspectives of Molavi and Augustine

نویسندگان [English]

 • s b 1
 • m a 2
1 Ph.D. student of Islamic philosophy, Allameh Tabataba'i University
2 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی(نویسنده مسئول).
چکیده [English]

The purpose of this writing is to have a comparative investigation of the Divine love in the mysticism of Molavi and Augustine; comparing their views, using a descriptive and documentary method [of research], I recognized that the main part of the idea of both of them is the matter of the Divine love and there are many commonalities in their writings on the matter of the Divine love. They both believe love is the cause of creation and is extensive in the entire universe; God is the origin of love and achieving calmness, happiness and real joy is possible only through the Divine love. Nevertheless they have different ideas on the relation between the Divine love and love of others such as the spouse; Augustine left his wife for the sake of the Divine love but Molavi says the love between the spouses is a Divine grace. This difference is due to the different bases they have accepted, which is the position of marriage and sexual tendencies in Islam and Christianity, because marriage is essentially a holy issue in Islam while it is necessarily evil in Christianity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key words: the Divine love
 • Molavi
 • Augustine
 • Islam
 • Christianity
 1. آگوستین، قدیس؛ اعترافات؛ ترجمه سایه میثمی؛ تهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردی، 1381.
 2. ـــــ؛ شهر خدا؛ ترجمه حسین توفیقی؛ قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، 1392.
 3. چیتیک، ویلیام؛ طریق صوفیانه عشق؛ ترجمه مهدی سررشته‏داری؛ تهران: انتشارات مهراندیش، 1383.
 4. خزعلی، مرضیه؛ «بررسی ماهیت فرشتگان از دیدگاه ادیان الاهی»، اندیشه نوین دینی؛ ش12، 1387، ص105-136.
 5. رازی، شیخ نجم الدین؛ مرصاد العباد؛ تهران: چاپ شمس‏العرفا، 1312.
 6. راسل، برتراند؛ زناشویی و اخلاق؛ ترجمه ابراهیم یونسی؛ تهران: نشر اندیشه، 1387.
 7. ـــــ؛ تاریخ فلسفه غرب؛ ترجمه نجف دریابندری؛ تهران: چاپخانه شرکت سهامی افست، 1347.
 8. رحیمیان، سعید؛ حب و مقام محبت در حکمت و عرفان نظری؛شیراز: نوید شیراز، 1380.
 9. ـــــ؛ «خدا، خلقت و طبیعت در فلسفه آگوستین»، کیهان اندیشه؛ ش76، 1376.
 10. ژیلسون، اتین؛ روح فلسفه قرون وسطی؛ ترجمه علی‏مراد داودی؛ تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1384.
 11. ستاری، جلال؛ عشق صوفیانه؛ تهران: نشر مرکز، 1375.
 12. سجادی، سیّدضـیاءالدیـن؛ مقدمه‌ای بر عرفان و تصوف؛ تهران: سمت، 1372.
 13. طباطبایی، محمدحسین؛ تفسیر المیزان؛ ج16، ترجمه سیدمحمدباقر موسوی همدانی؛ آدینه بوک، نسخه الکترونیکی، [بی‏تا].
 14. غزالی، محمد بن محمد، احیاء علوم الدین؛ ج14، با تحقیق عبدالرحیم بن حسین حافظ عراقی؛ بی جا، دارالکتاب العربی،[بی تا]، نسخه الکترونیک کتابخانه دیجیتال نور.
 15. فروزانفر، بدیع‌الزّمان؛ زندگانی مولوی جلال‌الدین محمّد بلخی مشهور به مولوی؛ تهران: انتشارات زوّار، 1384.
 16. کاپلستون، فردریک چارلز؛ تاریخ فلسفه غرب؛ ج2، ترجمه ابراهیم دادجو؛ تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1388.
 17. مولوی، جلال‏الدین بلخی؛ کلیات شمس؛ تصحیح بدیع‎الزمان فروزانفر؛ تهران: نشر راد، 1375.
 18. ـــــ؛ فیه ما فیه؛ تصحیح بدیع‏الزمان فروزانفر؛ تهران: امیرکبیر، 1358.
 19. ـــــ؛ مثنوی معنوی؛ تصحیح رینولد نیکلسون؛ تهران: ققنوس، 1378.
 20. نیکلسون، رنالد آلن؛ مقدمه رومی و تفسیر مثنوی معنوی؛ ترجمه و تحقیق اوانس اوانسیان؛ تهران: نشر نی، 1382.
 21. هـمایی، جـلال‏الدین؛ مولوی چـه مـی‌گوید؛ ج1، تـهران: آگاه، 1356.
 1. Brummer, Vincent; The Model of Love; United States: Cambridge University Perss, 1991.
 2. Bryan S. Turner; “Religion, Romantic Love, and the Family”, in Jacqueline Scott, Judith Treas, and Martin Richards (Eds); The Blackwell Companion to the Sociology of Families, Blackwell Publishing Ltd, 2004.
 3. Schimmel ،Annemarie; The Triumphal Sun: A Study of the Works of Jalaloddin Rumi, SUNY Press, 1993.