مهارت‌های تفکر هنرمند در ارتقای حسن‌بینی با بهره‌مندی از آیات قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته پژوهش هنر، دانشگاه هنر اصفهان (نویسنده مسئول).

2 دانشیار گروه معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران

3 دانشیار گروه معماری، دانشگاه هنر اصفهان

4 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد زیست گیاهی، دانشگاه تهران

چکیده

ارتقای تفکر غایت‌نگر در هنرمند از مهم‏ترین مؤلفه‌های مؤثر در ارتقای حسن‏بینی اوست. خداوند در قرآن همواره هدایت‌کننده انسان به سمت چنین تفکری است و بدین جهت برای دستیابی به کارآمدترین مهارت‌های ارتقادهنده تفکر هنرمند، کلام الهی می‌تواند به عنوان بهترین شاخص در ارائه الگوی تفکر صحیح و شایسته نسبت به موضوعات مد نظر قرار گیرد. برای این منظور چنانچه هر یک از آیات قرآن، بر مبنای مؤلفه‏های ساختاری تفکر مورد تحلیل قرار بگیرند، شیوه خاصی از تفکر صحیح در موضوعات را به دست می‏دهند که این شیوه‏ها به تناسب نوع نیاز، غرض و رویکرد به موضوع، از هم متمایز می‎شوند و بدین ترتیب با در اختیار قرار گرفتن انواع متفاوتی از شیوه‏ها، تفکر هنرمند در فرایند خلق اثر هنری، می‎تواند متناسب با نیازهای حقیقی جامعه مخاطب ساماندهی شده و به سمت حسن‏بینی در موضوع سوق یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Skills of Artist's Contemplation in Enhancing Beauty –Witnessing on the Base of Qur'an's Verses

نویسندگان [English]

 • m e 1
 • f m 2
 • a a 3
 • a o 4
1 دانشجوی دکتری رشته پژوهش هنر، دانشگاه هنر اصفهان (نویسنده مسئول).
2 دانشیار گروه معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران
3 دانشیار گروه معماری، دانشگاه هنر اصفهان
4 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد زیست گیاهی، دانشگاه تهران
چکیده [English]

The enhancement of thinking goal-oriented of an artist is one of the most important parameters effective on the enhancement of his/her beauty-witnessing. God always guides human towards this kind of contemplation in the Holy Qur'an and thus to achieve the most efficient skills of enhancement of the artist's contemplation, the Divine words may be the best choice for the presentation of a correct and appropriate pattern of contemplation. For this purpose, if all of Qur'an's verses were analyzed on the basis of the structural parameters of thought, some specific methods of correct contemplation on the subjects will be produced which are distinguished from each other on the bases of the kind of need, the goal and the approach to the subject; thus having achieved different kinds of methods, the artist's contemplation in the process of creating an artwork can be organized correspondent with the real needs of the society and move towards beauty-witnessing in the subject.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key words: Artist
 • the Process of creating an artwork
 • Beauty-witnessing
 • the Skill of reflection
 • Observation
 1. قرآن کریم.

   نهج‌البلاغه.

  1. ابراهیمی دینانی، غلامحسین؛ «رویکرد حکمت اشراق به هنر اسلامی»، مجموعه مقالات چیستی هنر اسلامی؛ چ3، تهران: متن، 1390.
  2. اعوانی، غلامرضا؛ حکمت و هنر معنوی؛ چ1، تهران: گروس، 1375.
  3. بنی‌اردلان، اسماعیل؛ «مصاحبت نور با نور»، بیناب؛ ش17، 1389.
  4. بینای مطلق، سعید؛ «جایگاه صورت در هنر دینی»، جاویدان خرد؛ دوره جدید، شه4، 1389.
  5. پازوکی، شهرام؛ حکمت هنر و زیبایی در اسلام؛ تهران: فرهنگستان هنر، 1388.
  6. ـــــ؛ «طریقت معنوی و هنر اسلامی»، بیناب؛ ش17، 1389.
  7. ـــــ؛ «رویکرد عرفانی به هنر اسلامی»، مجموعه مقالات چیستی هنر اسلامی؛ چ3، تهران: متن، 1390.
  8. تمیمی آمدی، عبدالواحد؛ غررالحکم و درر الکلم؛ تصحیح: سیدمهدی رجائی؛ قم: دارالکتاب الاسلامی، 1410ق.
  9. جعفری، محمدتقی؛ هنر و زیبایی از دیدگاه اسلام؛ چ3، تهران: وزارت ارشاد اسلامی، 1369.
  10. جوادی آملی، عبدالله؛ «هنر و زیبایی از منظر دین»، هنر دینی؛ ش21-22، 1385.
  11. ریخته‏گران، محمدرضا؛ «طریقت معنوی و هنر اسلامی»، بیناب؛ ش17، 1389.
  12. طباطبایی، سیدمحمدحسین؛ تفسیر المیزان؛ ترجمه سیدمحمدباقر موسوی همدانی؛ قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1374.
  13. ـــــ؛ اصول فلسفه و روش رئالیسم؛ با مقدمه و پاورقی شهید مرتضی مطهری؛ ج2، چ2، تهران: صدرا، 1364.
  14. مصطفوی، حسن؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم؛ ج9، چ3، بیروت: دارالکتاب العلمیه، 1430ق.
  15. نصر، سید­حسین؛ هنر و معنویت اسلامی؛ ترجمه رحیم قاسمیان؛ چ1، تهران: انتشارات سوره، 1375.
  16. مظفر، فرهنگ و همکاران؛ «رابطه تفکر هنرمند با حسن‏بینی و ارتقای کارآمدی او در فرایند خلق اثر بر مبنای جهان‏بینی اسلامی»، مطالعات تطبیقی هنر؛ ش12، 1395.