ارزیابی و نقد معیار گراهام اُپی در باب موفقیت یک استدلال در اثبات وجود خدا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه قم (نویسندة مسئول).

2 دانش‏ آموخته دکتری کلام اسلامی دانشگاه قم.

چکیده

گراهام اُپی انتقادهای گسترده­ای را بر براهین اثبات وجود خداوند مطرح کرده است. وی عقلانیت حاکم بر براهین سنتی وجود خدا را تصدیق می­کند؛ اما آنها را در اثبات وجود خداوند «موفق» نمی­پندارد. معیار وی در باب موفقیت یک استدلال، آن است که همه انسان­های عاقل را که قبلاً نتیجه­اش را انکار می‌کردند و یا نسبت به آن لاادری بودند، به اصلاح، تعدیل و بازسازی عقایدشان متقاعد سازد. این پژوهش، در پی یافتن پاسخی به این پرسش است: آیا معیار اُپی در ارائه یک استدلال موفق، قابل پذیرش است و چه چالش­هایی بر سر راه این استاندارد وجود دارد؟ یافته­های پژوهش نشان می­دهد معیار وی که بر اساس آن، ­همه براهین سنتی اثبات وجود خدا انکار می­شود، نه‌تنها واقع­بینانه نیست، بلکه خود را نقض می­کند. به نظر می­رسد او بدون توجه به تفاوت میان دلیل عقلی و دلیل عقلایی و با دفاع از نوعی عقلانیت حداکثری، با ارائه استانداردی مبهم، به ترویج الحاد مدرن در پوشش شکاکیت می­پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and Criticism of Graham Opi's Criterion about the Success of an Argument to Prove God’s Exists

نویسندگان [English]

 • Farah Ramin 1
 • farideh mohammad zamani 2
1 Associate Professor at "Islamic Philosophy and Theology Department" of Qom University.
2 Ph.D of Kalam-e Eslami of Qom University.
چکیده [English]

Graham Opi has been heavily criticized The proofs of God's existence. He acknowledges the rationality of traditional proofs of the existence of God, but does not consider them "successful" in proving God. His criterion for the success of an argument is all the wise men who had previously rejected the result or they were agnosticism to it, convince them to reform, modify and rebuild their ideas. This article seeks to find an answer to this question: This research seeks to find an answer to this question: Is the Opi criterion acceptable in presenting a successful argument?
And what are the challenges to this criterion? The findings of the article show that his criterion, which based on that denies all the traditional arguments for proving God’ existence, is not only realistic but also violates itself. He seems, regardless of the difference between rational reason and wisely reason  and defending some kind of maximal rationality, by providing a vague criterion, to be promoting modern atheism in the cover of skepticism..

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Graham Opi
 • Successful Argument
 • Wisely Reason
 • Maximal Rationality
 1. ابن­سینا، عبدالله، النفس من کتب الشفاء؛ تحقیق حسن حسن­زاده آملی؛ قم: مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامی، 1375.
 2. پترسون، مایکل و دیگران؛ عقل و اعتقاد دینی (درآمدی بر فلسفه دین)؛ ترجمة احمد نراقی و ابراهیم سلطانی؛ تهران: چاپ قیام، 1376.
 3. پلانتینگا، آلوین؛ عقل و ایمان؛ ترجمة بهناز صفری؛ قم: نشر اشراق، 1381.
 4. تیلیخ، پاول؛ الهیات فرهنگ؛ ترجمة مراد فرهادپور و فضل­الله پاکزاد؛ تهران: چاپ قیام، 1376.
 5. جوادی آملی، عبدالله؛ تبیین براهین اثبات خدا؛ قم: نشر اسرا، 1375.
 6. ـــــ؛ منزلت عقل در هندسه معرفت دینی؛ تحقیق و تنظیم احمد واعظی؛ قم: نشر اسرا، 1386.
 7. رامین، فرح؛ «بررسی و نقد دیدگاه سوئین­برن در باب وجود خدا»، مجله فلسفه دین؛ دوره دهم، شماره اول، 1392.
 8. سروش، عبدالکریم؛ درس­هایی در فلسفه علم اجتماع؛ تهران: نشر نی، 1374.
 9. طباطبایی، محمدحسین؛ نهایه­الحکمه؛ قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1404ق.
 10. طوسی، نصیرالدین محمد بن محمد بن حسن؛ شرح‌الاشارات و التنبیهات مع المحاکمات؛ قم: نشرالبلاغه، 1375.
 11. مجتهد شبستری، محمد؛ هرمنوتیک، کتاب و سنت؛ تهران: انتشارات طرح نو، 1381.
 12. مظفر، محمدرضا؛ اصول­الفقه؛ قم: بوستان کتاب، 1389.
 13. ـــــ؛ المنطق؛ قم: مؤسسه النشرالاسلامی، 1428ق.
  1. Clifford, W; “The Ethics of Belief”, In: The Rationality of Belief in God; George I. Mavordes(ed), Englewood Cliffs, Nj: Prentic-Hall, 1970.
  2. Craig .Richard; Arguing Successfully about God; A Review Essay of Graham Oppy’s Arguing about Gods, available: http://www.reasonablefaith.org.
  3. Oppy, G.; Hume and The Argument for Biological Design; Australia: Klvwer Academic Publishers, 1996.
  4. _______; Arguing about Gods; New York: Cambridge University Press,2006.
  5. _______; The Best Argument against God; Australia: Monash University, Palgrave macmillan,2013.
  6. Owen, A.; “Clarity and Arguing about Gods”, journal Compilation; Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2007.
  7. Pruss, Alexander R.; Arguing about Gods: Reviewed by Alexander R. Pruss, Georgetown University, Available: https://ndpr.nd.edu/news/arguing-about-gods/