نویسنده = علی الله بداشتی
تحلیل و بررسی تأویل از دیدگاه ابن‏ تیمیه و علامه طباطبائی

دوره 23، شماره 89، آذر 1397، صفحه 63-86

علی الله بداشتی؛ محسن پیرهادی


نجات اکثریت و انحصار حقانیت کامل در یک دین (بازخوانی دیدگاه ملاصدرا درباره آموزه نجات با توجه به مبانی فلسفی و عقلانی)

دوره 21، شماره 81، آذر 1395، صفحه 111-150

مریم پوررضاقلی؛ علیرضا قائمی نیا؛ علی الله بداشتی؛ مهدی فرمانیان


تحلیل و نقد دیدگاه سلفیه در ارزش معرفت‌شناختی عقل در حوزة معرفت دینی

دوره 21، شماره 79، اردیبهشت 1395، صفحه 85-108

امیر حسین میرزا ابوالحسنی؛ علی الله بداشتی