نویسنده = قاسم ترخان
انکار علم دینی در محک نقد

دوره 20، شماره 75، اردیبهشت 1394، صفحه 97-126

قاسم ترخان


مبانی کلامی و عرصه های پیشرفت

دوره 19، شماره 72، مرداد 1393، صفحه 159-188

قاسم ترخان


مدل سبک زندگی برآیندی از جهان شناسی

دوره 18، شماره 69، آبان 1392، صفحه 19-48

قاسم ترخان