کلیدواژه‌ها = سنت
نقش مبانی فلسفه دین قاره‌ای در معرفت دینی و چالش‌ها و پیامدهای آن

دوره 28، شماره 107، اردیبهشت 1402، صفحه 29-54

مهدی رحیمی؛ علیرضا قائمی نیا


نقد و بررسی نظریه بازگشت به سنت در معنویت گرایی سیّاره ای

دوره 23، شماره 90، بهمن 1397، صفحه 145-169

باقر طالبی دارابی؛ محمد اسماعیل عبداللهی


تأملی نظری در مفهوم عدالت جنسیتی

دوره 23، شماره 90، بهمن 1397، صفحه 171-198

رضا خراسانی؛ ولی محمد احمدوند