کلیدواژه‌ها = روش
بررسی تطبیقیِ کاربست «منابع معرفتی غیرهمگانی» نزد صدرالمتألهین و علامه طباطبایی

دوره 27، شماره 104، تیر 1401، صفحه 5-24

رضا اکبریان؛ علی فلاح رفیع؛ رضیه سادات امیری


تفسیر عرفانی از دیدگاه امام خمینی

دوره 24، شماره 92، مرداد 1398، صفحه 187-211

سید محمود یوسف ثانی؛ حسین روحانی نژاد