موضوعات = فلسفه دین/ کلام جدید
تحلیلی از برداشت‌های عرفانی مخالف ظاهر قرآن با تأکید بر نظر ابن‌عربی ذیل آیات 6و7 بقره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1402

محمد علی اسدی‌نسب


تطوّر قاعده بسیط الحقیقة در فلسفه اسلامی و دستاوردها و نتایج آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1402

سیدضیاءالدین علیانسب


تبیین دیدگاه صدرا در مسئله ابدان دنیوی و اخروی و همسویی آن با نصوص دینی

دوره 28، شماره 108، تیر 1402، صفحه 93-112

محمد رضا کریمی والا؛ روح الله نصیری اطهر